AOB Auditores

Auditors Palma de Mallorca

Auditors a Palma de Mallorca, Auditoria a Palma de Mallorca

LLAME GRATIS AL:

900 670 682
AOB Auditores Palma de Mallorca AOB Auditors Palma de Mallorca

Auditors en Palma de Mallorca

AOB Auditors Mallorca, conta amb un despatx cèntric a Henri Dunant, 1, Escala B - Planta 1 -Porta B a Palma de Mallorca així com importants relacions amb despatxos d’advocats i assessors fiscals, especialistes en Dret Tributari en general però específicament a es Sector Immobiliari, així com importants coneixements a es Comerç internacional. Per contactar pot trucar al 971 75 05 82

Sa nostra firma d’auditoria AOB Auditors està inscrita a es Registre Oficial d’Auditors de Comptes d’Espanya (ROAC) amb el nº S1058 i a s’Institut de Censors Jurats de Comptes, així com a s’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), que és un Organisme Autònom, adjuntat a es Ministeri d’Economia.

Oficina de AOB Auditores de Cuentas en Palma de Mallorca, situada en pleno centro de la ciudad.

Disposam de personal titulat que xerra i escriu correctament en mallorquí i en alemany, evidentment apart des castellà. Es qual ens afavoreix enormement sa relació amb aquelles empreses o institucions que precisen ses seves auditories en dits idiomes.

S’auditoria Mallorca li potenciarà sa fiabilitat davant els seus Bancs, Proveïdors i Clients. Evidentment entre els seus accionistes i treballadors e inclús per possibles inversions tant de compra com de venta.

També tots els nostros auditors de comptes estan inscrits en el ROAC. A s’actualitat es nostre equip d’auditors de comptes inscrits en el ROAC es de 7 persones, i contem amb un equip humà de més de 15 persones. Aquesta es la situació de la oficina de Palma de Mallorca.

Des de s’oficina de Mallorca els nostros auditors presten els següents serveis:

 • Auditoria de Comptes Anuals i Comptes Anuals Consolidades.
 • Revisions limitades i de fets concrets i/o procediments acordats.
 • Auditoria de reporting Packages segons ses normes IAS, USGAAP...
 • Informes complementaris i especials a ses Contes Anuals (Banco de España, CNMV, DGS, SAD...)
 • Informes especials d’Auditoria segons sa legislació vigent a Espanya.
 • Auditoria de control intern.
 • Auditoria des Sector Públic (entitats municipals, autonòmiques, estatals, així com els organismes, empreses o entitats de dret públic dependents de ses anteriors.

Esteim especialitzats en Informes amb destí final a es CDTI i tot tipus de Subvencions i Ajudes que requereixen sa intervenció d’un auditor.

Des de Palma de Mallorca els auditors prestam serveis a tota la Comunitat Autònoma de ses Illes Balears.

Els auditors de comptes de sa oficina de Mallorca posseeixen sa experiència necessària i els coneixements per auditor sa majoria de sectors de sa nostra economia.

Tenim auditors de comptes especialitzats en auditoria de societats industrials, auditors per empreses comercials, auditors del sector de la construcció, auditors per societats estrangeres, auditors de companyies de seguros, auditors per grups obligats a consolidar, auditors de societats internacionals, auditors per empreses de transports, auditors per societats d’internet i especialment a Mallorca tenim centrada sa nostra experiència a es sectors tradicionals com el Turisme, el Sector de Serveis, Immobiliari, Pesca, Agricultura entre altres topics de ses Illes.

Entres els nostres auditors contam amb un ventall ampli de especialistes i amb experiència contrastada. No treballam amb auditors juniors, tots els nostres auditors tenen més de tres anys d’experiència a es mon de s’auditoria de comptes a Espanya. Auditors de qualitat.

AOB Auditors té com objectius , el prestar un servei de qualitat en el treball i eficàcia i per això hem posat a la seva disposició una eina professional pràctica per poder posar en contacte als nostres clients amb nosaltres Contacti amb Auditors Mallorca

Novetat: Recorda que ara ja pots gaudir de la nostre web en Català


A continuació mostrem els auditors que disposem en l'actualitat en AOB auditors:

Troba els millors auditors a la teva Localitat

Auditors | Auditors Alacant | Auditors Barcelona | Auditors Bilbao | Auditors Cádiz | Auditors Canarias | Auditors Galicia | Auditors Granada | Auditors Lleida | Auditors Madrid | Auditors Mallorca | Auditors Murcia | Auditors Oviedo | Auditors Sevilla | Auditors Tarragona | Auditors Valencia | Auditors Valladolid | Auditors Saragossa

Auditoría de Cuentas Anuales

En AOB auditores confeccionamos informes de auditoría de cuentas anuales para entidades medianas, somos auditores inscritos en el ROAC, en el ICAC, auditores nacionales...

Leer más...

Auditoría de Fundaciones y Asociaciones

Tras cumplir los requisitos, algunas fundaciones esta obligadas en auditarse, AOB auditores dispone de un departamento con 5 auditores ROAC especializados en las auditorías...

Leer más...

Informe de Justificación Subvenciones

Nuestros auditores tienen mas de 10 años de experiencia en la realizacion de informes de auditoría de justificación de subvenciones y/o ayudas que conceden los organismos públicos...

Leer más...

Ampliación y reducción de Capital

 • Informe de auditoría de ampliación de capital por reservas Mallorca
 • Informe de auditoría de ampliación de capital por compensación créditos Mallorca
 • Informe de auditoría para reducción de capital Mallorca

Realizamos informes de ampliación o reducción de capital según la actual ley de sociedades de capital. Como auditores disponemos de un equipo especializado en estos informes...

Leer más...

Informes Periciales económicos

 • Informes periciales cálculo lucro cesante Mallorca
 • Informes periciales económicos para justificación de despidos Mallorca
 • Informes periciales para calculo indemnizaciones Mallorca

Contamos con un equipo de peritos economistas especializados en la confección de informes periciales de carácter económico, para procedimientos de investigación financiera...

Leer más...

AOB Auditores es miembro de:

Auditores
especializados:

Como auditores independientes, inscritos en el ROAC, estamos especializados en auditorías de pequeñas y medianas de empresas de diversos sectores. Somos una firma nacional con auditores en toda España con presencia significativa en Madrid y Barcelona.

Auditores
con experiencia:

AOB Auditores es una firma compuesta con un equipo de auditores especializados, con más de 6 años de experiencia que nos permite realizar un proceso de selección del auditor más acorde y con más experiencia en el trabajo a realizar.

Auditores con
visión Internacional:

Conscientes de la importancia de la expansión internacional, AOB Auditores dispone de un departamento internacional en colaboración con ETL Internacional, con de más de 700 despachos a nivel europeo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

banda roja izquierda

"En AOB AUDITORES sólo hacemos trabajos de auditoría."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog de Auditoria

Artículos sobre el mundo de la auditoría, noticias para auditores. recursos y actualidades.

Leer Blog »

Preguntas más frecuentes

Resolvemos sus dudas sobre la auditoría. Le damos respuestas profesionales a las prinicipáles cuestiones que nuestros clientes nos plantean.

Preguntas »

La Actualidad de AOB Auditores

AOB Auditores es una empresa dinámica, implicada en el sector, ofreciendo conferencas y seminarios sobre auditoría. Sigue nuestra actualidad.

* Introduzca su E-mail

Conecta con AOB Auditores

Estamos en las redes sociales, damos respuestas, enlaces de interés y material educativo. Síguenos!