AOB Auditors

Auditoria d'Ampliació de Capital Social

Informe Auditoria d'Ampliació de Capital Social

Auditoria d'Ampliació de Capital Social

Ampliar el capital social suposa una manera de finançar per obtenir noves inversions. La decisió d'ampliar capital social és important per la seva visió davant de tercers. Aquesta operació comporta unes despeses d'emissió.

Les despeses de constitució i ampliació de capital segons la NRV n º 9

"... en el cas que l'empresa realitzi qualsevol tipus de transacció amb els seus instruments de patrimoni, l'import d'aquests es registrarà en el patrimoni net, com una variació dels fons propis, i en cap cas podran ser reconeguts com actius financers de l'empresa ni es registrés cap resultat en el compte de pèrdues i guanys.

Les despeses derivades d'aquestes transaccions, inclosos les despeses d'emissió d'aquests instruments, tals com honoraris de lletrats, notaris, i registradors, impressió de memòries, butlletins i títols; tributs; publicitat; comissions i altres despeses de col · locació, es registressin directament contra el patrimoni net com menors reserves "

Si fem referència a la deduïbilitat de les despeses de constitució i ampliació de capital podem afirmar que tot i que aquestes despeses no passen comptablement pel compte de despeses (l'imputar directament a reserves) són despeses deduïbles a l'impost sobre Societats. Es produirà un menor import a ingressar en l'exercici en què s'ampliï el capital social, és a dir, un menor passiu corrent, o bé, un major import a retornar, és a dir, un major actiu corrent

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!