AOB Auditors

Auditoria d'Ampliació de Capital per Compensació de Crèdits

Informes d'Auditoria d'Ampliació de Capital per Compensació de Crèdits

Auditoria d'Ampliació de Capital per Compensació de Crèdits

L'ampliació de capital per compensació de crèdits es produeix quan una societat no pot fer front als seus deutes i el creditor es converteix en accionista de la companyia deutora.

Generalment l'augment per compensació de crèdits es realitza amb l'emissió de noves accions destinades als creditors que han consentit el bescanvi dels seus crèdits per accions. En el cas que els creditors ja fossin socis, es podria realitzar a través de l'augment del nominal de les accions.

Segons la regulació de la Llei de Societats, per poder realitzar l'ampliació de capital amb compensació de crèdits, a més del consentiment del creditor, s'ha de complir que almenys un 25% dels crèdits a compensar siguin líquids, vençuts i exigibles , i que el venciment dels restants no sigui superior a 5 anys. També és necessari un certificat de l'auditor de comptes que acrediti que són reals les dades que l'administrador de la societat ofereix sobre els crèdits a tractar. Un cop acordat en junta general i executat, s'haurà d'inscriure al Registre Mercantil

Comptablement, l'ampliació de capital per compensació de crèdits suposa una transformació de passiu en capital social, és a dir, es traspassa part del deute a patrimoni net.

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!