AOB Auditors

Auditors comptes consolidades

Informes d'auditoria de comptes anuals consolidats

Auditoria de Comptes Anuals Consolidats

        

Aquelles societats que estiguin obligades a consolidar els seus comptes anuals, s'ha de també auditar els comptes anuals consolidats. La societat que és la capçalera d'un grup d'empreses ha de formular també comptes anuals consolidats i informe de gestió consolidat i sotmetre'ls a revisió pels auditors de comptes de la societat dominant quan, durant dos exercicis consecutius, reuneixi al tancament de l'exercici almenys dues de les circumstàncies següents, i per tant hauran auditar els comptes anuals consolidats

Paràmetres que han de complir aquestes empreses:

      
 • Que l'Actiu superi 11.400.000 euros.
 •     
 • Que l'Import Net de la Xifra de Negocis superi 22.800.000 euros.
 •     
 • Que el número mitjà de treballadors en l'exercici superi els 50.
        

La formulació dels comptes anuals consolidats s'aplicarà:

      
 • Segons que disposa l'CCo (articles 42 a 49).
 •     
 • El Pla General de Comptabilitat, considerant al grup com el subjecte comptable a què es refereixen els comptes, en particular la norma relativa a combinacions de negocis (NRV 19a), ja que, des de la perspectiva dels comptes consolidades, l'adquisició del control d'una societat-sempre que aquesta sigui un negoci-és una operació anàloga a la combinació de negocis realitzada a través de l'adquisició de tots els elements patrimonials d'una empresa.
 •     
 • Els criteris continguts en les NOFCAC, en tot el que no s'oposin al que disposa l'CCo, el TRLSA i el PGC.
 •     
 • El règim transitori definit en el RD 1514/2007

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!