AOB Auditors

Auditors de Comptes Obligatòries

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals Obligatòries

Auditoria de Comptes Anuals Obligatòries

    

El principal servei que oferim a AOB Auditors és la confecció d'informes d'auditoria de comptes anuals per auditors oficials inscrits en Registre Oficial d'auditoria de comptes anuals (ROAC)

    

Quines empreses estan obligades a presentar els seus comptes anuals auditats?

  
      
 • Sempre que la societat pugui presentar balanç abreujat no té imposició legal d'auditar. En cas contrari haurà de presentar balanç normal i per a això ha de complir dos dels tres requisits durant dos anys consecutius. El segon any que compleixin estaran obligats a auditar els comptes anuals de la seva empresa per auditors inscrits en el ROAC.
    

Puc fer una auditoria de comptes anuals voluntària de la meva empresa?

  
      
 • L'auditoria de comptes pot ser considerada com un mecanisme de control de l'actuació de la Direcció de l'empresa, a més d'actuar com a garantia davant tercers (accionistes, entitats financeres, creditors, empleats, etc.) sempre que estigui signada per un auditor censor jurat de comptes inscrit en el ROAC.
    

Quins són els passos a seguir?

  
      
 • La Junta General d'Accionistes ha de nomenar auditor, abans de la finalització de l'exercici a auditar, inscrivint dit acord en el Registre Mercantil.
 •     
 • Els socis minoritaris poden sol · licitar del registrador mercantil del domicili social el que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes, sempre que:
 •     
 • Els sol·licitants representen, almenys, el 5% del capital social;
 •     
 • No hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament de l'exercici.

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!