AOB Auditores

Auditoria Financera per Ajuntaments

Informes d'auditoria financera per l'Ajuntament

Auditoria Financera

L'objectiu de l'auditoria financera del sector públic consisteix a revisar als membres de l'empresa o entitat en l'acompliment de les seves activitats. Per a això l'auditoria pública financera del sector públic els proporciona anàlisi, avaluacions, recomanacions, assessoria i informació concernent a les activitats revisades en aquestes entitats de caràcter públic.

La auditoria del sector públic es poden considerar tres tipus:

  • Auditoria d'estats financers
  • Auditoria de compliment
  • Auditoria operacional (o operativa, o de gestió)

La auditoria pública d'estats financers cobreix ordinàriament el balanç general i els estats relacionats de resultats, guanys retinguts i fluxos d'efectiu de l'entitat de caràcter públic que pot ser un ajuntament, una corporació o una empresa municipal.

La auditoria pública de compliment verifica el grau de compliment de criteris o normes reconegudes com les lleis i regulacions establertes o les polítiques i procediments d'una organització.

La auditoria pública operacional és l'estudi d'una unitat específica, àrea o programa d'una organització amb la finalitat de mesurar el seu acompliment. L'acompliment també es jutja en eficiència, és a dir, l'èxit a utilitzar de la millor manera els recursos disponibles.

A causa que els criteris d'efectivitat i eficiència no estan tan clarament establerts com els Principis De Comptabilitat Generalment Acceptats i moltes lleis i regulacions, una auditoria operacional tendeix a exigir un judici molt més subjectivo que el de les auditories dels estats financers o les auditories de compliment del sector públic.

AOB Auditors és membre de:

Col-laboradors | AOB Auditores

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!