AOB Auditors

Justificació d'ajuts del ministeri

Informes d'Auditoria de justificació d'ajudes del ministeri

Auditoria Ajuts Ministeri

En l'àmbit del sector públic estatal i en determinats casos a través dels ministeris es concedeixen subvencions d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

En aquesta normativa s'estableix que entre les diferents modalitats de justificació per part del beneficiari de la subvenció del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius que preveu l'acte de concessió de la subvenció, el compte justificatiu ha d'estar emparada mitjançant la aportació d'un informe d'un auditor de comptes.

L'auditor de comptes ha de dur a terme la revisió del compte justificatiu amb l'abast que es determini en les bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les normes d'actuació i supervisió que, si s'escau, proposi l'òrgan que tingui atribuïdes les competències de control financer de subvencions en l'àmbit que l'administració publica concedent.

El treball de l'auditor de AOB Auditors es circumscriu a realitzar les comprovacions que s'estableixen en la normativa reguladora de referència, amb la finalitat d'emetre un informe que ajudi a l'òrgan concedent de la subvenció en la tasca de la comprovació de l'adequada justificació, recollint aquells fet o excepcions que puguin suposar un incompliment per part del beneficiari de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció.

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!