AOB Auditors

Inf. Pericial Justificació Acomiadaments

Informes Pericials per la Justificació d'Acomiadaments

Informes Pericials de Càlculo per la Justificació d'Acomiadaments

L'acomiadament objectiu, fonamentat en causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció porta associada una indemnització de 20 dies de salari per any treballat.

Se suprimeix la necessitat d'obtenir autorització administrativa per a l'acomiadament col·lectiu, mantenint-se l'exigència d'un període de consultes, però sense exigir-se un acord amb els representants dels treballadors per procedir als acomiadaments.

Es delimiten que justifiquen els acomiadaments col·lectius així com els acomiadaments per causes objectives, d'acord amb la redacció donada a el article 51.1 ET.

S'entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa en + ciutat es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l'existència de perdudes actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos o vendes. En tot cas, s'entendrà que la disminució persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.

En AOB Auditors som experts en l'elaboració d'auditoria i Informe Pericial de Càlcul per a la Justificació d'Acomiadaments

S'entén que concorren causes tècniques quan es produeixin canvis, entre uns altres, en l'àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre uns altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d'organitzar la producció i causes productives quan es produeixin canvis, entre uns altres, en la demanda dels productes o serveis

Informes d'Auditoria de Comptes Anuals

A AOB auditors confeccionem molts informes d'auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l'ICAC, auditors nacionals ...

Llegir més...

Auditoria de Fundacions i Associacions

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d'un departament amb 5 auditors ROAC...

Llegir més...

Informe de justificació subvencions

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d'experiència en la realització d'informes d'auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics ...

Llegir més...

Ampliació i reducció de capital

Realitzem informes d'ampliació o reducció de capital segons l'actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d'un equip especialitzat en aquests informes ...

Llegir més...

Informes Pericials econòmics

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d'informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d'investigació financera ...

Llegir més...

AOB Auditors és membre de:

Auditors
especialitzats:

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors
amb experiència:

AOB Auditors és una firma composta per un equip d'auditors especialitzats, amb més de 6 anys d'experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l'auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb
visió Internacional:

Conscients de l'importància d'una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d'un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

banda roja izquierda

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

banda roja derecha

Blog

Faqs

News

Social

Blog d'Auditoria

Articles d'auditoria, notícies per auditors, informes d'auditoria, recursos i actualitats.

Llegir Blog »

Preguntes més freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

Preguntes »

L'Actualitat de AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

* Introdueix el Correu electrònic

Conecta amb AOB Auditores

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d'interès i material educatiu. Segueix-nos!