DEMANI PRESSUPOST

Auditors associacions voluntària

Auditoria Voluntaria: (no superar los límites de Auditoria obligatoria de Comptes Anuals). Límites actuales de Auditoria de cuentas.

L’entrada en vigor del Nou Pla General de Comptabilitat del passat 1 gener 2008 va modificar entre altres, els límits obligatoris d’auditoria de comptes anuals per a la formulació del Balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats que figura a la llei de societats de capital. En aquest cas, els comptes anuals han de ser verificades per un auditor inscrit en el ROAC i estem davant d’una auditoria obligatòria de comptes per superar límits d’auditoria.

1. Les societats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dos de les circumstàncies següents: Això és el que es coneix en l’argot de l’auditoria de comptes com a límits d’auditoria obligatòria:

  • Que el total de les partides en actiu i / o passiu superin els 2,8 milions d’euros.
  • Que l’import net de la xifra de negocis superi els 5,7 milions euros. (No confondre amb les vendes o ingressos de l’empresa, s’assembla però no és al 100%, mirar comptes anuals casella del compte de pèrdues i guanys).
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a cinquanta. (No compten ETT).

2. En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les societats podran formular balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, si reuneixen, al tancament de l’exercici, almenys dos de les tres circumstàncies expressades en l’apartat anterior. Per tant al no superar els límits d’auditoria obligatòria no han auditar els seus comptes. Aquests límits d’auditoria de comptes obligatori són els establerts des del passat 1 de Gener de 2008 i actualment estan en vigor, en cas de tenir dubtes sobre si la seva empresa està obligada a auditar els seus comptes anuals o no està obligada a auditar els seus comptes, o en cas de necessitar algun aclariment sobre els límits d’auditoria obligatòria de comptes no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Els límits d’auditoria obligatòria a Espanya difereixen dels límits d’auditoria obligatòria d’altres països membres de la Unió Europea. Límits d’auditoria de comptes obligatòria o voluntària.

Serveis d'AOB Auditores

Auditoria de Cuentas anuales en Barcelona y Madrid
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A AOB auditors confeccionem molts informes d’auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l’ICAC, auditors nacionals …

Llegir més

Auditoría de Fundaciones y Asociaciones
AUDITORIA DE FUNDACIONS I ASOCIACIONS

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d’un departament amb 5 auditors ROAC…

Llegir més

Auditoria de Subvenciones
INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d’experiència en la realització d’informes d’auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics …

Llegir més

Ampliación y Reducción de Capital
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL

Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d’un equip especialitzat en aquests informes …

Llegir més

Informes Periciales Ecónomicos
INFORMES PERICIALS ECONÒMICS

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d’informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d’investigació financera …

Llegir més

Auditoría Due Diligence
INFORME AUDITORIA DUE DILIGENCE

La Due Diligence financera té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’empreses…

Leer más

Empresa d'Auditoria | Auditors de Comptes

AOB Auditors es una firma independent d'auditoria de comptes de caràcter nacional amb més de 25 anys d'experiència, amb 10 auditors de comptes al seu servei a les nostres oficines de Barcelona, auditors amb una visió internacional, i amb auditors especialitzats en la confecció de comptes per petites i mitjanes empreses. AOB Auditors només fem informes d'auditoria, auditors al servei de les empreses.

AOB Auditors es membre de:

censores-jurados Auditoria associacions voluntària
icac Auditoria associacions voluntària
apptcb Auditoria associacions voluntària
aedaf Auditoria associacions voluntària
economistas Auditoria associacions voluntària
etlglobalespana Auditoria associacions voluntària

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

Auditors Especialitzats

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors amb Experiencia

AOB Auditors és una firma composta per un equip d’auditors especialitzats, amb més de 6 anys d’experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l’auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb Visió Internacional

Conscients de l’importància d’una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d’un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

L'ACTUALITAT DE AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

BLOG D'AUDITORiA

Notícies sobre l’actualitat del món de l’auditoria, novetats en informes d’auditoria per a subvencions…

TERMES D'AUDITORIA

Resolem els seus dubtes sobre l’auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

CONTACTA AMB AOB AUDITORS

Si necessites un informe d’auditoria o tens algun dubte no tardes més a contactar-nos.

SEGUEIX-NOS EN XARXES SOCIALS

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d’interès i material educatiu. Segueix-nos!

Youtube AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y Madridtwitter-aobauditores Auditoria associacions voluntàriafacebook-aobauditores Auditoria associacions voluntàrialinkedin-aobauditores Auditoria associacions voluntària