DEMANI PRESSUPOST

Serveis d'Auditoria

Els serveis d’auditoria que pot proporcionar un professional que està facultat a través del Registre Oficial d’Auditors de Comptes
( ROAC ) de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ( ICAC ) , que és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda ,
s’emmarquen principalment en els següents encàrrecs :

 • Auditoria de Comptes Anuals individuals
 • Auditoria de Comptes Consolidats
 • Auditoria dels Estats Financers Intermedis
 • Revisions Limitades
 • Revisions de Comptes justificatives de subvencions
 • Revisió de procediments acordats
 • Auditoria Operativa
 • Due Diligence
 • Informes especials d’ampliació de capital
 • Informes especials de reducció de capital
 • Informes
 • Informes especials d’Ampliació de Capital amb càrrec a crèdits compensables
 • Informes pericials de part
 • Informes pericials requerits per instància judicial .
 • Revisions i verificacions de fets concrets
 • Serveis de col · laboració diversos com expert comptable

 

Els auditors en la seva condició d’expert comptable , realitzen els serveis d’auditoria anteriorment enumerats de forma habitual en els seus encàrrecs ,
però sempre observant els principis legals establerts en la Llei Decret Legislatiu 1/2011 , d’1 de juliol , pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’auditoria de comptes , fent especial esment pel que fa a la independència de les seves actuacions , de
manera que no siguin els auditors del propi treball realitzat .

Aquest text no fa referència a la totalitat dels serveis que en qualitat d’auditor es realitzen, ja que aquests només se circumscriuen a
què es refereixen estrictament a l’auditoria de comptes . Segons l’últim informe de l’ICAC , emès al Butlletí n º 94 , que fa referència
l’exercici 2012 ( 01.10.2011 – 30.09.2012 ) , s’han emès prop de 62.400 informes , dels quals més de 52.800 es refereixen a entitats no
regulades per cap institució ( CNMV , BdE , DGSS ) .

Els serveis d’auditoria que realitzen els auditors per a les societats , no només tenen com a resultat l’opinió sobre la imatge fidel d’uns estats
financers , sinó que des de la proximitat als sistemes del client , l’auditor es troba en una posició òptima per identificar les debilitats en el
sistema de l’entitat auditada i aportar un valor afegit addicional , proporcionant les recomanacions per a l’esmena i millora dels sistemes de
control intern i d’altres aspectes qualitatius dins del desenvolupament de l’activitat de la societat .

El servei d’auditoria no ha de ser entès com el compliment d’un precepte legal , en aquells casos en què es compleixen els preceptes legals ,
sinó com una ajuda i col · laboració per millorar en la qualitat de la informació financera , aportant transparència i confiança als mercats .

A continuació mostrem els auditors que disposem en l’actualitat en AOB auditors:

Serveis d'AOB Auditores

Auditoria de Cuentas anuales en Barcelona y Madrid
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A AOB auditors confeccionem molts informes d’auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l’ICAC, auditors nacionals …

Llegir més

Auditoría de Fundaciones y Asociaciones
AUDITORIA DE FUNDACIONS I ASOCIACIONS

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d’un departament amb 5 auditors ROAC…

Llegir més

Auditoria de Subvenciones
INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d’experiència en la realització d’informes d’auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics …

Llegir més

Ampliación y Reducción de Capital
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL

Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d’un equip especialitzat en aquests informes …

Llegir més

Informes Periciales Ecónomicos
INFORMES PERICIALS ECONÒMICS

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d’informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d’investigació financera …

Llegir més

Auditoría Due Diligence
INFORME AUDITORIA DUE DILIGENCE

La Due Diligence financera té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’empreses…

Leer más

Empresa d'Auditoria | Auditors de Comptes

AOB Auditors es una firma independent d'auditoria de comptes de caràcter nacional amb més de 25 anys d'experiència, amb 10 auditors de comptes al seu servei a les nostres oficines de Barcelona, auditors amb una visió internacional, i amb auditors especialitzats en la confecció de comptes per petites i mitjanes empreses. AOB Auditors només fem informes d'auditoria, auditors al servei de les empreses.

AOB Auditors es membre de:

Auditores Censores Jurados
ICAC - Instituto de Contabilidad y Auditoria de cuentas
APTTCB
AEDAF - Asociación Española de Asesores Fiscales
Economistas
ETL GLobal España

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

Auditors Especialitzats

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors amb Experiencia

AOB Auditors és una firma composta per un equip d’auditors especialitzats, amb més de 6 anys d’experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l’auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb Visió Internacional

Conscients de l’importància d’una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d’un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

L'ACTUALITAT DE AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

BLOG D'AUDITORiA

Notícies sobre l’actualitat del món de l’auditoria, novetats en informes d’auditoria per a subvencions…

TERMES D'AUDITORIA

Resolem els seus dubtes sobre l’auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

CONTACTA AMB AOB AUDITORS

Si necessites un informe d’auditoria o tens algun dubte no tardes més a contactar-nos.

SEGUEIX-NOS EN XARXES SOCIALS

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d’interès i material educatiu. Segueix-nos!

Youtube AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y MadridTwitter AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y MadridFacebook AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y MadridLinkedin AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y Madrid

Truqui gratia al: 900 670 682
Català