DEMANI PRESSUPOST

Serveis d'Auditoria

Els serveis d’auditoria que pot proporcionar un professional que està facultat a través del Registre Oficial d’Auditors de Comptes
( ROAC ) de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ( ICAC ) , que és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda ,
s’emmarquen principalment en els següents encàrrecs :

 • Auditoria de Comptes Anuals individuals
 • Auditoria de Comptes Consolidats
 • Auditoria dels Estats Financers Intermedis
 • Revisions Limitades
 • Revisions de Comptes justificatives de subvencions
 • Revisió de procediments acordats
 • Auditoria Operativa
 • Due Diligence
 • Informes especials d’ampliació de capital
 • Informes especials de reducció de capital
 • Informes
 • Informes especials d’Ampliació de Capital amb càrrec a crèdits compensables
 • Informes pericials de part
 • Informes pericials requerits per instància judicial .
 • Revisions i verificacions de fets concrets
 • Serveis de col · laboració diversos com expert comptable

 

Els auditors en la seva condició d’expert comptable , realitzen els serveis d’auditoria anteriorment enumerats de forma habitual en els seus encàrrecs ,
però sempre observant els principis legals establerts en la Llei Decret Legislatiu 1/2011 , d’1 de juliol , pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’auditoria de comptes , fent especial esment pel que fa a la independència de les seves actuacions , de
manera que no siguin els auditors del propi treball realitzat .

Aquest text no fa referència a la totalitat dels serveis que en qualitat d’auditor es realitzen, ja que aquests només se circumscriuen a
què es refereixen estrictament a l’auditoria de comptes . Segons l’últim informe de l’ICAC , emès al Butlletí n º 94 , que fa referència
l’exercici 2012 ( 01.10.2011 – 30.09.2012 ) , s’han emès prop de 62.400 informes , dels quals més de 52.800 es refereixen a entitats no
regulades per cap institució ( CNMV , BdE , DGSS ) .

Els serveis d’auditoria que realitzen els auditors per a les societats , no només tenen com a resultat l’opinió sobre la imatge fidel d’uns estats
financers , sinó que des de la proximitat als sistemes del client , l’auditor es troba en una posició òptima per identificar les debilitats en el
sistema de l’entitat auditada i aportar un valor afegit addicional , proporcionant les recomanacions per a l’esmena i millora dels sistemes de
control intern i d’altres aspectes qualitatius dins del desenvolupament de l’activitat de la societat .

El servei d’auditoria no ha de ser entès com el compliment d’un precepte legal , en aquells casos en què es compleixen els preceptes legals ,
sinó com una ajuda i col · laboració per millorar en la qualitat de la informació financera , aportant transparència i confiança als mercats .

A continuació mostrem els auditors que disposem en l’actualitat en AOB auditors:

Serveis d'AOB Auditores

Auditoria de Cuentas anuales en Barcelona y Madrid
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A AOB auditors confeccionem molts informes d’auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l’ICAC, auditors nacionals …

Llegir més

Auditoría de Fundaciones y Asociaciones
AUDITORIA DE FUNDACIONS I ASOCIACIONS

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d’un departament amb 5 auditors ROAC…

Llegir més

Auditoria de Subvenciones
INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d’experiència en la realització d’informes d’auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics …

Llegir més

Ampliación y Reducción de Capital
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL

Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d’un equip especialitzat en aquests informes …

Llegir més

Informes Periciales Ecónomicos
INFORMES PERICIALS ECONÒMICS

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d’informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d’investigació financera …

Llegir més

Auditoría Due Diligence
INFORME AUDITORIA DUE DILIGENCE

La Due Diligence financera té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’empreses…

Leer más

Empresa d'Auditoria | Auditors de Comptes

AOB Auditors es una firma independent d'auditoria de comptes de caràcter nacional amb més de 25 anys d'experiència, amb 10 auditors de comptes al seu servei a les nostres oficines de Barcelona, auditors amb una visió internacional, i amb auditors especialitzats en la confecció de comptes per petites i mitjanes empreses. AOB Auditors només fem informes d'auditoria, auditors al servei de les empreses.

AOB Auditors es membre de:

censores-jurados Serveis Auditoria
icac Serveis Auditoria
apptcb Serveis Auditoria
aedaf Serveis Auditoria
economistas Serveis Auditoria
etlglobalespana Serveis Auditoria

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

Auditors Especialitzats

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors amb Experiencia

AOB Auditors és una firma composta per un equip d’auditors especialitzats, amb més de 6 anys d’experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l’auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb Visió Internacional

Conscients de l’importància d’una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d’un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

L'ACTUALITAT DE AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

BLOG D'AUDITORiA

Notícies sobre l’actualitat del món de l’auditoria, novetats en informes d’auditoria per a subvencions…

TERMES D'AUDITORIA

Resolem els seus dubtes sobre l’auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

CONTACTA AMB AOB AUDITORS

Si necessites un informe d’auditoria o tens algun dubte no tardes més a contactar-nos.

SEGUEIX-NOS EN XARXES SOCIALS

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d’interès i material educatiu. Segueix-nos!

Youtube AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y Madridtwitter-aobauditores Serveis Auditoriafacebook-aobauditores Serveis Auditorialinkedin-aobauditores Serveis Auditoria