DEMANI PRESSUPOST

Normativa de Subvencions

Model d’Informe de Revisió de Compte Justificatiu de Subvencions

A. (… identificació de l’òrgan concedente…).

  1. A les finalitats previstes en l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, hem (he) estat designats per (… Identificació de l’empresa o òrgan que va realitzar la designació…) per revisar el compte justificatiu de la subvenció atorgada mitjançant (… indicació de la Resolució o acte en el qual s’hagi acordat la concessió…) a (… identificació del beneficiari de la subvenció…) i destinada (… breu descripció de l’activitat subvencionada…).
  2. Una còpia del compte justificatiu de la subvenció, segellada per nosaltres (la meva) a l’efecte d’identificació, s’acompanya com a annex al present informe. La preparació i presentació del citat compte justificatiu és responsabilitat de (… identificació del beneficiari de la subvenció…), concretant-se nostra (la meva) responsabilitat a la realització del treball que s’esmenta en l’apartat 2 d’aquest informe.
  3. Nostre (el meu) treball s’ha realitzat seguint el que es disposa en les Normes d’Actuació aprovades mitjançant Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de…, en les quals es fixen els procediments que s’han d’aplicar i l’abast dels mateixos, i ha consistit en les comprovacions que de forma resumida es comenten a continuació:(… s’esmentaran les comprovacions realitzades sobre la base del previst en l’apartat III.2 de la norma d’actuació…).Atès que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la naturalesa d’auditoria de comptes ni es troba sotmès a la Llei 19/1988, d’Auditoria de Comptes, no expressem
    (exprés) una opinió d’auditoria en els termes previstos en la citada normativa.
  4. El beneficiari ha posat a nostra (la meva) disposició quanta informació li ha estat requerida per a realització del nostre treball amb l’abast establert en el paràgraf anterior.
  5. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem (he) observat fets o circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades a (… identificació del beneficiari de la subvenció…) per a la percepció de la subvenció al fet que es refereix l’apartat 1 anterior.

Serveis d'AOB Auditores

Auditoria de Cuentas anuales en Barcelona y Madrid
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

A AOB auditors confeccionem molts informes d’auditoria de comptes anuals per empreses mitjanes, som auditors inscrits al ROAC, a l’ICAC, auditors nacionals …

Llegir més

Auditoría de Fundaciones y Asociaciones
AUDITORIA DE FUNDACIONS I ASOCIACIONS

Després de complir amb els requisits, algunes fundacions estan obligades a auditar-se, AOB auditors disposa d’un departament amb 5 auditors ROAC…

Llegir més

Auditoria de Subvenciones
INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS

Els nostres auditors tenen mes de 10 anys d’experiència en la realització d’informes d’auditoria de justificació de subvencions i/o ajuts que concedeixen els organismes públics …

Llegir més

Ampliación y Reducción de Capital
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE CAPITAL

Realitzem informes d’ampliació o reducció de capital segons l’actual llei de societats de capital. Com auditors disposem d’un equip especialitzat en aquests informes …

Llegir més

Informes Periciales Ecónomicos
INFORMES PERICIALS ECONÒMICS

Comptem amb un equip del millors perits economistes especialitzats en la confecció d’informes pericials de caràcter econòmic, per procediments d’investigació financera …

Llegir més

Auditoría Due Diligence
INFORME AUDITORIA DUE DILIGENCE

La Due Diligence financera té com a objectiu determinar i avaluar la situació econòmica financera i patrimonial de l’entitat objecte de revisió en un procés de compravenda d’empreses…

Leer más

Empresa d'Auditoria | Auditors de Comptes

AOB Auditors es una firma independent d'auditoria de comptes de caràcter nacional amb més de 25 anys d'experiència, amb 10 auditors de comptes al seu servei a les nostres oficines de Barcelona, auditors amb una visió internacional, i amb auditors especialitzats en la confecció de comptes per petites i mitjanes empreses. AOB Auditors només fem informes d'auditoria, auditors al servei de les empreses.

AOB Auditors es membre de:

censores-jurados Normativa Subvencions
icac Normativa Subvencions
apptcb Normativa Subvencions
aedaf Normativa Subvencions
economistas Normativa Subvencions
etlglobalespana Normativa Subvencions

"AOB AUDITORES només fem treballs d'auditoria."

Auditors Especialitzats

Com auditors independents, inscrits al ROAC, estem especialitzats en auditories de petites i mitjanes empreses de diversos sectors. Som una firma nacional amb auditors a tot Espanya i amb presència significativa Barcelona.

Auditors amb Experiencia

AOB Auditors és una firma composta per un equip d’auditors especialitzats, amb més de 6 anys d’experiència que ens permet realitzar un procés de selecció de l’auditor més adequat i amb més experiència en el treball a realitzar.

Auditors amb Visió Internacional

Conscients de l’importància d’una bona expansió internacional, AOB Auditors disposa d’un gran departament internacional en col·laboració amb ETL Internacional, amb de més de 700 despatxos a nivell europeu per satisfer les necessitats dels nostres clients.

L'ACTUALITAT DE AOB

AOB Auditors és una empresa dinàmica, implicada en el sector, oferint conferències i seminaris sobre auditoria. Estigui informat i segueix la nostre actualitat.

BLOG D'AUDITORiA

Notícies sobre l’actualitat del món de l’auditoria, novetats en informes d’auditoria per a subvencions…

TERMES D'AUDITORIA

Resolem els seus dubtes sobre l’auditoria. Li donem respostes professionals a les prinicipals qüestions que els nostres clients ens plantegen.

CONTACTA AMB AOB AUDITORS

Si necessites un informe d’auditoria o tens algun dubte no tardes més a contactar-nos.

SEGUEIX-NOS EN XARXES SOCIALS

Estem presents a les xarxes socials, donem respostes, enllaços d’interès i material educatiu. Segueix-nos!

Youtube AOB Auditores de Cuentas en Barcelona y Madridtwitter-aobauditores Normativa Subvencionsfacebook-aobauditores Normativa Subvencionslinkedin-aobauditores Normativa Subvencions