Auditoria de la Generalitat de Catalunya. Auditors oficials

L’informe dels auditors de comptes auditors de comptes, fa una fotografia de la situació econòmicofinancera a final de 2010 amb la documentació facilitada pels departaments de la Generalitat i les seves entitats, i la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). L’objecte del treball es refereix a l’Administració General de la Generalitat i a 23 entitats dependents, les que tenen un pressupost inicial superior a 200M€ a més d’ADIGSA.

L’objectiu de l’encàrrec fet als auditors és tenir instruments per aprofundir en les polítiques d’austeritat i reequilibri de les finances públiques, així com de racionalització dels recursos públics per permetre preservar el model de l’Estat del benestar. Els auditors han fet la seva feina durant tres mesos.

L’informe d´auditoria conté un capítol de propostes per a la millora de l’Administració, que serà utilitzat com una font d’idees i una eina més per a l’optimització de recursos i millora de funcionament de l’Administració.

L’acurada feina pels auditoris onfirma l’escenari descrit pel nou govern sobre la situació econòmica i financera.
Detecta:

  • una despesa molt superior als ingressos, especialment en Sanitat i Infraestructures.
  • un volum important de despeses pendents d’aplicar al pressupost
  • un ritme d’endeutament insostenible
  • una quantitat elevada de compromisos de pagament a molt llarg termini

Els auditors han treballat amb les dades facilitades per la Generalitat i els ens públics, a més de la IGAE. En particular, la IGAE ha determinat que el dèficit de la Generalitat és del 4,22% del PIB català.

Comments are closed.